Ettersom Stortinget har gitt klar melding om at man ønsker mer