Som Europower faste lesere kjenner til, følger vi med på skriftlige spørsmål som blir sendt fra stortingsrepresentanter til statsråder.

Det sendes inn mange spørsmål, og de fleste er helt uinteressante. Særlig fordi Rødt, MDG og Frp bruker slike spørsmål til å profilere egne standpunkter.

Enda flere av spørsmålene blir uinteressante når svarene kommer, fordi responsen er innholdsløs oppramsing av vedtatt politikk.

De er likevel viktig for kraftbransjen å følge med i denne kanalen.