NVE melder nå at direktoratet kommer til å prioritere saksbehandlingen av stor vannkraft, og nedprioritere småkraft. NVE venter vekst i søknader om større vannkraftprosjekter, og vil prioritere disse høyt.

– Vi må styrke både kraftbalansen og effektbalansen i Norge fremover. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og bidrar til begge deler, skriver direktør i NVE, Kjetil Lund.

På grunn av økte prisforventninger og endring i skattesystemet for kraftprodusenter, forventer NVE at det skal komme søknader på i overkant av 2000 MW ny installert effekt.