EU har sammen med OECD tatt initiativ til å forby eksportfinansiering av kullkraftverk med mindre de har effektiv karbonfangst. I en pressemelding skriver de at dette er et nødvendig første steg i arbeidet med å fase ut bruken av kull for å kunne nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Norge er et av landene bak forslaget som fremmes i OECDs eksportfinansieringsgrupper.

– Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Rapporter fra FNs klimapanel viser behov for rask reduksjon i klimagassutslippene.