EU har sammen med OECD tatt initiativ til å forby eksportfinansiering av kullkraftverk med mindre de har effektiv karbonfangst. I en pressemelding skriver de at dette er et