I forrige uke kunne Europower fortelle at tyske myndigheter glemte å invitere Norge til et innspillsmøte om utenlandskabler. De inviterte til et åpent møte med alle interessenter i land som Tysklands strømnett er direkte tilknyttet.

I desember kom NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland i prøvedrift, og vi er derfor direkte tilknyttet det tyske strømnettet. Invitasjonen ble sendt til alle naboland som er EU-medlemmer, men ikke til EØS-landet Norge.

Facebook-gruppen Stopp ACER har 79.000 medlemmer, og der er de ikke ikke overrasket.

– Vi er ikke overrasket at Norge ble "glemt" i forbindelse med en studie om reservekapasiteten til Tysklands naboland. Med tidenes mest EU vennlige regjering, virker det som at Tyskland tar Norge for gitt og "regner" med at Norge vil tilpasse seg uansett hva som blir vedtatt, sier Joachim Jarlev, administrator i Facebook-gruppen til Europower.

Joachim Jarlev er administrator i Facebook-gruppen Stopp ACER. Joachim Jarlev. Foto: privat

Norge hadde ingen kommentarer til utkastet som ble lagt frem på møtet, men Olje- og energidepartementet har vært i kontakt med tyske myndigheter etter uteglemselen.

– Departementet har i etterkant av møtet vært i kontakt med det tyske departementet, og de beklaget at Norge ikke hadde blitt involvert i konsultasjonen så langt, sa kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad i Olje- og energidepartementet.

Tror det vil skje igjen

Stopp ACER har ingen tro på at dette vil stå igjen som et enkelttilfelle.

– Selv om Tyskland har beklaget ovenfor Norge vil nok dette skje flere ganger. Det er knyttet mange spørsmål videre hva som vil skje med det Europeiske energiforvaltingen når kull, atom og gass skal kuttes og ustabil vind og solkraft vil trenge mange reserveløsninger for fremtiden. Med ett fritt kraftmarked kun regulert av ACER frykter vi at Norge i verste fall må tømme sine vannmagasiner når det ikke blåser og mørke skyer over solpanelene for å dekke det europeiske kraftbehovet. Hadde Norge sikret eierskap til kraften og regulert markedet i forhold til eksport vil nok Norge bli husket på til neste møte, sier Jarlev.

I Europabevegelen er holdningen til EU og EØS en annen enn i Stopp ACER-gruppen, men de bekrefter at dette ikke er et enkelttilfelle.

– Ja, vi må stadig minne EU om at "husk at vi egentlig er med vi også". Dette ser vi i mange sammenhenger, sier Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen.

Fredrik Mellem er generalsekretær i Europabevegelsen. Fredrik Mellem. Foto: Europabevegelsen

Han trekker frem spørsmål og møter om utenlandskabler, vaksiner og smittevernsutstyr som eksempler der Norge har måtte minne EU om at Norge er en del av samarbeidet gjennom EØS-avtalen.

På spørsmål om det har blitt mer eller mindre av det, er han noe usikker.

– Det er vanskelig å si om det blir verre eller bedre med tiden. Det varierer jo mer med sak og saksfelt enn med tid. Det avhenger vel egentlig mest av hvor langt frem i panna EU har at den aktuelle saken også kan være EØS-relevant, sier Mellem.

For ham og Europabevegelsen er løsningen på problemet åpenbart.

– Det er definitivt noe Norge kan gjøre annerledes for å bli kvitt dette problemet. Ved å bli medlem av EU, så vil vi være høylytt til stede med det norske flagget i alle sammenhenger. Det er jo naturligvis hva vi i Europabevegelsen jobber for, sier Mellem.