Den siste kvartalsrapporten til NVE viser at det ble satt i drift 3,3 TWh ny kraftproduksjon i fjerde kvartal. Sammen