Dermed opprettholder departementet med Tina Bru i spissen avslaget som de tre planlagte kraftverkene hadde fått av NVE. Det kommer fram ei en melding fra OED.

– Konsekvenser for reindrift

Departementet mener at en utbygging av Strindelva kraftverk, som ligger i Snåsa kommune i Trøndelag, vil ha for store konsekvenser for reindriften og landskapet.

Avbøtende tiltak i form av vannvei i tunnel vil etter departmentets mening øke kostnadene vesentlig og ikke redusere ulempene for reindrift i tilstrekkelig grad.

Naturmangfold og landskap

Begrunnelsen for avslaget til Folla kraftverk i Folldal kommune i Innlandet handler om at en utbygging vil få for store konsekvenser for naturmangfold og brukerinteresser.

Det trekkes også fra at en utbygging vil redusere samfunnsnytten av tiltakene som skal redusere forurensingen til Folla fra tidligere gruvevirksomhet i Folldal.

Når det gjelder Nøvedalselva kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal begrunner OED avslaget med at en utbygging i for stor grad vil redusere verdien av Nøvedalselva som et viktig landskapselement i Standaldalen og Hjørundfjorden.

369 småkraftverk ikke igangsatt

Samtidig er det fortsatt mange småkraftverk som har fått tillatelse, men som ennå ikke er satt i drift.

Ifølge den siste kvartalsrapporten fra NVE handler det om i alt 369 prosjekter. Av disse er det hele 309 som heller ikke har satt i gang byggeprosessen. De utgjør et utbyggingspotensiale på nærmere 2,4 TWh.

Samtidig varsles det om at 60 småkraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 901 GWh i året, er under bygging.