I et åpent brev adressert til Europas klima- og miljøministere ber Statkraft, EDP, Enel, Iberdrola, Verbund, SSE og Ørsted om at målene for utslippsreduksjon i Europa økes.