Ifølge NVEs vannkraftdatabase er det per i dag registret 39 pumpekraftverk Norge.

De aller fleste av de norske pumpekraftverkene er bygd i forrige årtusen. Kun ti av dem er satt opp etter år 2000.

Siste bygde pumpekraftverk fra 2016

Statkraft har bygd flere pumpekraftverk og også de to nyeste, nemlig i Ulvik og Lebesby. Begge disse ble satt opp i 2016.

De høye og svingende strømprisene har igjen satt pumpekraft på dagsorden. Pumpekraft handler om å bruke strøm for å fylle vannmagasiner, ved å pumpe vann tilbake opp i magasinene

Sintef-forskerne Michael Martin Belsnes og Atle Harby mener norsk pumpekraft kan hjelpe til med å stabilisere strømprisene.