Ifølge batteriselskapet Freyr skal de 130 millionene selskapet nå har sikret seg brukes til å fullføre konseptet, og å lande teknologien som skal brukes ved fabrikken. Planen er å