Hva gjør kraftprodusentene og nettselskapene for å sikre trygg strømforsyning når sykehusene og resten av samfunnet trenger det som mest? Bransjeorganisasjonen Energi Norge har undersøkt saken og fått svar.

Redusert etterspørsel

Nesten halvparten av selskapene i kraftnæringen vurderer å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid, som følge av koronaviruset. Det viser en ferskt undersøkelse fra NHO, ifølge en oppdatering fra Energi Norge.

Årsaken er redusert etterspørsel etter strøm som følge av lavere aktivitet i næringslivet, men også lavere salgsaktivitet og noe reduksjon i bygg- og installasjonsvirksomhet.

Forsinkelser og ansatte i karantene

Flere selskaper venter at det kan bli forsinkelser i prosjekter, blant annet grunnet strenge krav til smittevern og reiserestriksjoner. Det kan også bli nødvendig å omdisponere personell.

Rundt 35 prosent av selskapene i kraftnæringen har ansatte som er sykmeldt eller satt i karantene, ifølge undersøkelsen.

Samtidig regnes kraftforsyning som samfunnskritisk funksjon. Og de som har driftskritiske stillinger vil være prioritert for barnepass.

Hard prioritering

Selskapene følger rådene fra helsemyndighetene når det gjelder å hindre smittespredning. Blant annet er tilsyn i boliger og kundemottak stengt for besøk. Det er også satt inn ekstra tiltak for å skjerme personell som kreves for drift og feilretting i kraftforsyningen.

De vil også begrense arbeid på strømnettet som krever utkobling av strømmen på dagtid. Samtidig gjennomføres planlagt vedlikehold for å trygg og stabil strømforsyning.

Det vil også fortsatt være mulig å få tilkoblet strøm i nye boliger, bedrifter og anleggsplasser. Hvis situasjonen skulle stramme seg vil selskapene måtte prioritere feilretting og andre kritiske oppgaver.

Det opplyses også at NVE har et overordnet ansvar for samordning av beredskapen. Dette skjer gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).