Eviny planlegger nå fem prosjekter som samlet kan gi 80–85 GWh årlig, noe som tilsvarer strøm til omtrent 5000 boliger.

– Ja, vi har gått gjennom porteføljen vår og så langt funnet fem prosjekter som vi nå ser lønnsomhet i etter endringen med grunnrentebeskatningen, sier Olav Osvoll, konserndirektør for fornybar i Eviny til Europower.

Årnestølsvatnet i Høyanger. Planen er å overføre vann fra Storelva hit, det skal gi økt kraftproduksjon i Stordal og Matre kraftverk.