Jølster Kraft DA, som er eid av SFE og Eviny, fikk konsesjon for bygging i 2018, og var i prøvedrift fra høsten 2021. Kostnaden for prosjektet var beregnet til 700 millioner kroner.

Kraftverket utnytter et fall på 131 meter, der vannet blir ført gjennom sju kilometer med tuneller i fjellet.

Antatt ny produksjon er 220 GWh per år, men sammen med det eksisterende Stakaldefossen kraftverk, forventes det 252 GWh produksjon per år, skriver Eviny i en pressemelding.

Bygget i en populær fiskeelv

Ifølge selskapet utnytter kraftverket en såkalt «bypass-installasjon», som gjør at påvirkningen i elven er minimal, selv om kraftverket skulle oppleve en brå stopp.