Stortingsflertallet mener avfallsbransjen må slippe CO2-avgift. Nå slår klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) alarm om forslaget. En CO2-avgift som mer enn tredobles til 2.000 kroner per tonn innen 2030. Det er selve kjernen i regjeringens