På Statnetts høstkonferanse opplyste konsernsjef Hilde Tonne at Statnett per 16. november har hatt 3,9 milliarder kroner i flaskehalsinntekter, og at rundt én milliard kommer fra flaskehalser mellom elspotområdene internt i Norge.

Statnett oppgir at flaskehalsinntektene, på 2,9 milliarder fra utenlandskablene og den ene milliarden fra de norske transportkanalene, i år vil dekke over 40 prosent av kostnadene for det sentrale strømnettet.