På Statnetts høstkonferanse opplyste konsernsjef Hilde Tonne at Statnett per 16. november har hatt 3,9 milliarder kroner