Avisen Agder Flekkefjords Tidende skriver i dag at Sira-Kvina kraftverk fikk foretaksbot på 600.000 kroner for å slippe en journalist inn på et klassifisert anlegg.

– Det er tydelig forbud mot dette i kraftberedskapsforskiften § 6.3 og vi ble derfor ilagt et gebyr på 600.000 kroner. Vi bestrider ikke fakta i saken, men er nok overrasket over beløpets størrelse, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftverk til Agder Flekkefjords Tidende.

Når Europower tar kontakt kontakt med Tjørhom forteller han at de er fullt klar over sikkerhetsreglene som gjelder, og at det var et arbeidsuhell.

– Det var ubetenksomhet. Vedkommende journalist ble fulgt og fikk ikke tilgang til noe som helst. Det var en fagjournalist som skrev om tekniske ting ting som kunne være interessant for andre i bransjen, sier Tjørhom.

Journalisten var på besøk for å gjøre en reportasje, men det var ingenting i reportasjen som var problematisk.

– Det ble tatt et bilde som det ble gitt tillatelse til. Det viste ikke noe, sier Tjørhom.

Kraftverksjefen synes det var mye å bli ilagt en foretaksbot på hele 600.000 kroner, og viser til at det er en stund siden det skjedde.

– Dette er tilbake i 2018, og da fantes det ingen veileder, sier Tjørhom.

Han forteller at de fikk varsel fra NVE i mars, men at de ikke har fått selve forelegget. Ankefristen er utløpt.

– Vi har gjort en feil, og det får vi stå for, sier Tjørhom.

Han tror det kan ha spilt inn en rolle at NVE nylig har fått kritikk fra Riksrevisjonen for ikke å ha fulgt opp sikkerheten i kraftbransjen godt nok, og at foretaksbotens størrelse er ment å skape oppmerksomhet slik at andre selskaper er mer påpasselige i tilsvarende situasjoner.

NVE mener regelbruddet er alvorlig

Når Europower snakker med sjefingeniør Helge Ulsberg i NVE, er han veldig klar på at dette er et alvorlig brudd på sikkerheten, og at det er ekstra alvorlig at det er en journalist som har sluppet inn.

Han viser til kraftberedskapsforskriften § 5-11. Der er det blant annet følgende:

«For driftssentraler i driftskontrollsystemer i klasse 3 er det forbudt med besøkende og fotografering. Personer uten full bakgrunnssjekk etter § 6-7 skal ikke ha adgang til driftssentraler i klasse 3.»

– I visse viktige anlegg er det forbudt med besøk, og det gjelder spesielt for journalister. Det har vi skrevet i veilederen vår, sier Ulsberg.

Han viser til at kraftproduksjon er en samfunnskritisk infrastruktur, og at det må sikres. Ulsberg mener derfor at foretaksbotens størrelse absolutt er på sin plass. Beløpet er faktisk redusert noe som følge av at det har gått lang tid siden hendelsen.

– Vi brukte lang tid. Hendelsen skjedde i 2018. Vi tok vi hensyn til lang saksbehandling, og satte gebyret ned. Egentlig hadde vi tenkt å legge oss høyere, sier Ulsberg.

På spørsmål om hvorvidt dette er et unntak eller om det er uvanlig med slike brudd, svarer Ulsberg slik:

– Det er en sjeldenhet, det må jeg nok si, men det forekommer. Saken er sånn sett ikke enestående, sier Ulsberg.