Enaresjøen er finsk. Store deler av Pasvikelva renner langs den norskrussiske grensen. I elva er det sju kraftverk; fem russiske og to norske. De to norske, Skogfoss og Melkefoss, og to av de russiske, Hestefoss og Boris Gleb, ligger langs grensen. De norske kraftverkene driftes av Pasvik Kraft, som eies av Varanger Kraft.

Dette har kommet i stand gjennom en avtale om fallrettighetene som ble gjort i 1959. Gjennom årene har dette utviklet seg til et godt samarbeid om vannføringen i elva og også vennskap over landegrensene.