Pressemelding fra NVE: Tidsperioden for byggearbeider på høytliggende anlegg er forholdvis kort i Norge, og våren er høysesong for inspeksjoner. Det er for