Den opprinnelige saken var basert på Statnett sin oversikt over produksjon og forbruk av kraft i