Man har sett svært lave kraftpriser i Norden over lang tid, og selv om de svenske områdeprisene sør ikke har vært like lave