Strømprisene er veldig høye i Europa for tiden, og det høye prisnivået smitter over på det norske markedet. Det er flere forklaringer, men den ekstremt høye gassprisen får stadig større del av skylden.

Fra måned til måned har prisen på gass steget kraftig, og i august var den omtrent 10 ganger så høy som i mai i fjor. I september gikk den likevel kraftig opp, og var nesten 15 ganger så høy. Likevel har gassprisen økt kraftig også nå i begynnelsen av oktober.

Det er vanskelig å slå fast akkurat hvor mye det koster å produsere strøm fra gasskraft, men det er mulig å sette opp noen estimater basert på månedlig gjennomsnittspris for gassen og klimakvoter, samt et anslag på virkningsgraden i gasskraftverkene. Dette vil ikke gi et nøyaktig svar, men det gir en god pekepinn på hvor kraftig det har økt fra måned til måned.

Dette er viktig fordi gass og kull kommer på marginalen så lenge de fornybare energikildene ikke klarer å dekke opp for hele strømforbruket.

Ifølge gjennomsnittstall fra Verdensbanken kostet gass levert til Europa i snitt 22,84 dollar per million British Thermal Unit (MMbtu). Det er 14,5 ganger så mye som i mai 2020 da snittprisen lå på på 1,575 dollar/MMbtu. Omregnet til megawattimer tilsvarer det en pris på 629,84 kr/MWh for primærenergi, og en pris på 1.67,53 kr/MWh for strømproduksjon i et gasskraftverk med høy virkningsgrad.

Samtidig lå prisen for klimakvoter i snitt på 61,39 euro per tonn i september, og hvis vi legger Statkrafts estimat om et utslipp på 377 kg/tonn til grunn gir det en gjennomsnittlig marginalkostnad på gasskraft på hele 1303,37 kr/MWh i september.

Marginalkostnaden for å produsere strøm fra gasskraft har skutt i været. Fargene på grafen viser de estimerte kostnadene for gassen, varmetapet og klimakvotene som går med til å produsere én MWh. Graf. Foto: Graf

Merk at denne estimerte marginalkostnaden i stor grad påvirkes av at den er regnet ut med utgangspunkt i en gjennomsnittspris, samt estimert virkningsgrad og utslippsnivå. Dette vil variere mye fra kraftverk til kraftverk.

I euro lå den estimerte marginalkostnaden på 127,91 euro/MWh i september, og det er litt lavere enn gjennomsnittsprisene i Europa:

  • Tyskland: 135,31 euro/MWh
  • Frankrike: 135,31 euro/MWh
  • Nederland: 136,43 euro/MWh
  • Belgia: 136,21 euro/MWh