Med 10 mot fem stemmer stemte lokalpolitikerne ned planene om vindkraft. De tre prosjektene har en samlet effekt på 285 MW som kan gi en års produksjon på 872 GWh.De