Som Europower tidligere har omtalt har flere selskaper og konsortier tidligere lagt frem forslag om å lage kunstige øyer, eller plattformer, som skal fungere som knutepunkt for strømproduksjon i nordiske