Det er Sverige, og ikke Norge, som er den største eksportøren av strøm i Norden. Ifølge en analyse fra Energimyndigheten (tilsvarende NVE i Norge) kommer den svenske strømeksporten til å øke kraftig i årene som kommer.

Analysen tar for seg årene fram til 2023. Den inneholder tall fra alle energikilder, inkludert fossile, men når vi blar nedover i tabellene finner vi fornybare kilder nærmere spesifisert.

Svenskene regner med at vannkraften vil ligge ganske stabilt på 67 TWh, mens vindkraften øker fra 28 TWh i fjor til 42 TWh i 2023.

Kjernekraften antar de vil ligge stabilt på 148 TWh fram til 2023, mens solenergi øker kraftig fra sitt lave nivå - fra 1 TWh til 2,5 TWh de neste tre årene.

Når så svenskene legger inn antatt utvikling i forbruk, viser kalkulatoren at krafteksporten vil øke til 38 TWh i 2023 - 13 TWh mer enn i 2020.

Norge når ikke opp

38 TWh nettoeksport er betydelig mer enn Norge. I 2020 var den norske nettoproduksjonen 20,5 TWh, som var det høyeste noensinne.

Når det er sagt, det var kabelbegrensinger som gjorde at den norske nettoeksporten stoppet på 20,5 TWh i fjor. I det spesielle kraftåret 2020 ble vann tilsvarende kanskje så mye som 15 TWh sendt utenom turbinene og rett i fjorden - fordi det ikke var nok eksportkapasitet.

I 2019 var situasjonen motsatt i Norge. Da måtte vi for første gang siden 2010 importere mer strøm enn vi eksporterte, rundt 0,1 TWh. Samme år hadde svenskene en nettoeksport på 26 TWh.

Samlet forbruk går ned

Verdt å merke seg er at i Sverige er biobrensel en viktig faktor når framtidig forbruk/produksjon beregnes - en energikilde som sjelden nevnes i Norge. Man antar at økningen i svensk biobrensel vil være enda kraftigere enn økningen til vindkraften. Biobrensel vil øker fra 134 TWh i fjor, til 152 TWh i 2023 - altså en økning på 6 TWh hvert år.

Interessant er det også at Energimyndigheten faktisk regner med at det totale energiforbruket vil bli redusert de neste tre årene, fra 541 til 525 TWh. Årsakene er at fossilt forbruk fases ut, og forbruk basert på elektrisitet er mer energieffektivt enn oljefyring.

156 TWh vindkraft i 2050

Energimyndigheten presenterte nylig også en rapport hvor de ser helt fram til 2050. Men der er utfallsrommene så store at det er vanskelig å vurdere hva som blir realiteten.

Likevel - svenskene legger mest vekt på scenariet som de kaller Elektrifisering. Der finner man store tall. Med kriteriene som er lagt til grunn i elektrifisering-scenariet, vil den svenske vindkraften komme opp i 156 TWh i 2050 - altså en utbyggingstakt på 4 TWh ny vindkraft hvert eneste år de neste 30 årene.

I dette scenariet passerer den totale svenske strømproduksjonen 280 TWh, inkluderer fire nye mindre kjernereaktorer. Til sammenligning var den norske kraftproduksjonen i 2020 rundt 154 TWh.