Klokken 15:00 lørdag 12. juni leverte norsk vindkraft mer enn enn fjerdedel av den norske strømproduksjonen.

Det er trolig første gang at det skjer, men det er vanskelig å bekrefte eller avkrefte dette da de tilgjengelige tallene fra kraftbørsen Nord Pool ikke inkluderer den norske vindkraftproduksjonen. Der oppgis vindkraftproduksjonen fra time til time for alle elspotområdene i Sverige, Danmark og Finland, men ikke for Norge.

Vi må derfor til Sverige for å se hvor mye vindkraften i Norge produserte. Ifølge oversikten til Svenske Kraftnett sto den for hele 26,5 prosent av den norske kraftproduksjonen klokken 15:15. I det ene minuttet produserte vindkraften 2403 megawatt (MW), mens vannkraften produserte 6.666 MW og varmekraften 9 MW. Det totale forbruket var på 11.978 MW, og vi importerte 2.909 MW.

Disse tallene er fra minutt til minutt, og andelen vindkraft svinger veldig. I løpet av klokketimen er vindkraftens andel også nede i 12,1 prosent av den norske kraftproduksjonen. Her må det imidlertid påpekes at det ikke er vindkraften som står for hele variasjonen. Den påvirkes også av de andre energikildene, deriblant solenergi og import over utenlandskablene.

Tall fra Statnett viser at Norge totalt hadde et strømforbruk på 12.038 MWh fra 15:00 til 16:00 på lørdag. Det betyr at 24,5 prosent av strømforbruket ble dekket opp av import fra utlandet.

I løpet av hele klokketimen produserte Norge 9.089 MW, ifølge kraftbørsen Nord Pool. Importtallene viser at vi importerte 1.110 MWh fra Danmark, 1.399 MWh fra Tyskland og 508 MWh fra Nederland samtidig som vi hadde en netto eksport på marginale 30 MWh til Sverige den timen.

I Norge har vannkraften en total installert kapasitet på 33.055 MW, mens vindkraften har en maksimal samlet ytelse på 3.977 MW. I tillegg utgjør varmekraften om lag 700 MW og solenergien 160 MW. Det gir en samlet installert effekt på 34.734 MW, og av det utgjør vindkraften 11,4 prosent av samlet kapasitet.

Over tid ligger utgjør den norske vindkraften noe lavere enn det i faktisk levert strøm. Ifølge SSB sto vindkraften for 4,4 prosent av den norske strømproduksjonen i mai, og ifølge NVE sto vindkraften for noe over seks prosent av den samlede produksjonen i Norge i 2020.