De to småkraftverkene ligger i henholdsvis Bardu kommune i Troms og i Sørfold kommune i Nordland. Småkraft har stilt med kapital for å realisere prosjektene og vil