Navn: Trine Kopstad Berentsen
Stilling: Daglig leder
Arbeidsgiver: Solenergiklyngen

– Klima har jo blitt den heteste saken i valgkampen så langt. Synes du det snakkes nok om solenergi i den forbindelse?
– Nei, solenergi blir ofte glemt i debatten. Jeg er usikker på hvorfor, men tror det handler om at man klarer bare å fokusere på noe av gangen i det offentlige ordskiftet. Det skyldes nok også mangel på oppdatert kunnskap, og jeg kan knuse et par myter; Solenergi er dyrt? Nei det er lønnsomt i dag både i verden og i Norge. Er det nok sol i Norge? Ja det er på like stor innstråling i Norge som nord i Tyskland. Man installerer også solceller på Svalbard – det viser at dette fungerer i Norge.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Vi har hatt hjemmekontor som andre, men har fått jobbet på nye måter og nådd flere med både webinarer og Solenergiklyngens podkast. Jeg tror det er gjengs også for resten av vår bransje. Men det var noen krevende første måneder i solbransjen, særlig for eneboligmarkedet. Ting har nå tatt seg opp igjen, og solenergi-markedet er i vekst i Norge og verden for øvrig.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Nei, jeg tenker ikke det. Oljebransjen dominerer, kanskje sammen med oppdrett. I energibransjen synes jeg de ‘store tunge’ får for mye oppmerksomhet i forhold til de små, nye og innovative selskapene. Nettbransjen og vannkraftbransjen som i stor grad har å tjene på status quo og som ikke ønsker endringer velkommen, får komme til ordet både i debatt og hos regulator.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Vel, her er det ikke stor usikkerhet, og alle prognoser sier at det blir sol og vind som blir dominerende i verden fremover. Selv IEA-sjefen har uttalt at «sol blir kongen».

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Vi kommer til å trenge mye ny kraft fremover. Flere rapporter, som for eksempel «Prosess21», sier at vi kommer til å trenge mye ny kraft fremover, og vi er vel alle enige om at det bør være fornybar kraft. Vannkraft kan bygges ut noe, og vind også. Men så vet vi jo at naturinngrep er noe som kan blir krevende for vannkraft-utbygging og vindkraft på land. Her er solkraft kortreist, ren kraft uten å ta én meter natur. Vegger og tak kan bygges ut med solkraft, og teoretisk potensial er mellom 30 og 50 TWh innen 2030 i Norge, om man legger til rette for dette. Det viser veikartet for sol som Solenergiklyngen la fram i desember sammen med Susoltech.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg er opptatt av å ikke sløse med strøm og prøver å lære opp ungene til det samme. Jeg bruker Tibber-appen og diverse smarte ovner og smart styring. Air Condition er kun lov når det glovarmt, men her må jeg ofte kjefte litt.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg synes jo vindparker er flott både for øyet og sjela. Du ser at her produseres grønn kraft, og det synes jeg er herlig. Men jeg er opptatt av at det skal bygges ut der det er vinn-vinn, og at både kommunen, grunneier og andre skal ønske dette. Her har jeg tro på gode prosesser og bred dialog.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det ønsker jeg meg! Jeg bor i et gammelt hus bygget med vegger av leire og halm og har måttet gjøre først en rekke større enøktiltak - som å kaste ut oljefyr og satt inn varmepumpe. Den må jo gå på solstrøm etter hvert.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg jobber med solenergi og er også opptatt av at Norge kan bidra her med å produsere silisium-produkter med verdens laveste CO2-utslipp som årlig sparer verden for flere tonn CO2. Dette kan bygges kraftig ut i Norge, som har tilgang på kjølevann og ren kraft. I tillegg jobber partnerne i Solenergiklyngen med elektrifisering i utviklingsland som sårt trenger strøm. Solstrøm kan erstatte bygging av nye, fossile gasskraftverk som vil forurense i mange tiår. Elektrifisering betyr mye både for levestandard og klima i store deler av verden.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det har variert mye de siste årene og særlig i år er strømmen dyr. Installert solstrøm vil gi forutsigbar strømpris, og dette er en av driverne særlig for industrien som bygger solkraft på tak og fasader. Det er lønnsomt i dag og gi besparelser på strømregningen.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Det enkle svaret mitt her er nei. Jeg skjønner at dette er en viktig næring, og som har en veldig god kompetanse vi kan bruke på næringer som har fremtiden foran seg. Men jo lenger oljebransjen får beholde sine svært lukrative rammebetingelser, jo flere hestehoder kommer andre land foran oss i forhold til å utvikle nye næringer.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg tenker kanskje er en del av løsningen, men samtidig tenker jeg det er et dyrt og langsiktig løp som er fristende, blant annet fordi det betyr store investeringer og ingeniørkunst på høyt nivå for Norge. Men man kan også se for seg at det er andre næringer - som for eksempel solbransjen som er lønnsom i dag - og som kunne fått fokus, investeringer og tatt ut potensialet. Visste du for eksempel at silisiumprodukter fra norske fabrikker i solcellepaneler utgjør kapasitet på rundt 7 GWh, og står hvert eneste år for en reduksjon i CO2 på mellom 3,5- og 7 millioner tonn? Det tilsvarer nesten ti ganger den årlige CO2-reduksjonen som er planlagt gjennom den store satsningen Langskip (0,8 millioner tonn dersom både Brevik og Fortum-prosjektene realiseres). Norsk solcelleindustri vil innen 2030 – altså om kun ti år- spare verden for 30-60 millioner tonn CO2 i året.

– Har du flyskam?
– Egentlig ikke. Dette er jeg usikker på, men mener at flyreisene står for mindre av verdens utslipp. Det er fint at myndighetene stiller strengere krav til miljø hos flybransjen og det vil bidra til omstilling til renere drivstoff. Jeg tror det er like viktig å fokusere på å elektrifisere tungtransport og redusere matavfall. Men samtidig, la oss ta toget når vi kan og kanskje jenteturene kan gå til fjells i stedet for Palma? Jeg tror også at korona har lært oss at det er helt all right å feriere kortreist, og at møter på Teams funker.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Solenergiklyngens podkast er god for de som ønsker å lære mer om solenergi og «sol i systemet» som vi kaller det. Da tar vi med næringene og teknologiene som ligger inntil solbransjen. Solenergi er en del av et energisystem; installert i et bygg og sammen med andre teknologier som batteri, sammen med vannkraft osv. Jeg elsker forresten også TU-podkasten hvor man får lært bredt om teknologi.