Høye strømpriser har gitt solcellemontører lange ventelister, men sol på bygg har en rekke regulatoriske utfordringer. Solenergibransjen har i lang tid etterlyst regelendringer som gjør det lettere og ikke minst lønnsomt å bygge ut mer solenergi.

Torsdag ble energi- og miljøkomiteen enige om seks punkter som skal komme næringen i møte, i sluttbehandlingen av tilleggsmeldingen til regjeringens energimelding. Den skal endelig behandles i Stortinget senere denne måneden.

– I dag er det blitt enighet om tiltak som skal bidra til å fjerne en del av de regulatoriske barrierene som mange av aktørene, privatpersoner og næringslivet har klaget på.