Solcellene må plasseres i solrike områder, som ikke kommer i konflikt med andre interesser. Allerede nå begynner det å bli vanskelig å finne slike arealer.

Gründerselskapet Glint Solar har samlet inn store mengder relevante data som skal gjøre dette enklere. Det handler blant annet om historiske værdata fra hele verden - knyttet til temperaturer, solinnstråling, vind, bølger, skygge, helning på bakken og lignende.

Satellittbilder, eiendomsregistre, trafostasjoner, strømkabelnett, vernede områder og annen type data fra ulike databaser er også samlet inn. Det dreier seg i stor grad om åpne datakilder, men også data som er vanskelig tilgjengelig.

Selskapet har tatt i bruk avansert teknologi, som maskinlæring og data science for å koble alt dette sammen og analysere bildene og de andre dataene - og slik hjelpe solparkutbyggerne å med å finne de ideelle plasseringene.

Programvaren som screener verden

– Programvaren vi har utviklet hjelper oss å screene og identifisere de beste områdene overalt i verden. Vi har også lagt vekt på at systemet skal være enkelt å bruke, sier Harald Olderheim, en av selskapets tre gründere. De to andre er John Mikael Modin og Even Kvelland.

Trioen møtte hverandre i fjor vår hos gründerakselratoren Antler, som kobler og lærer opp potensielle grundere for siden investere i dem.

Olderheim har tidligere gründet flere selskaper og jobbet med flere aktører innen solenergi. Han kjenner mange i miljøet. Nå var han klar for å skape et nytt selskap og finne folk å starte det sammen med.

John Mikael Modin (til venstre) og Harald Olderheim ser lyst på framtiden for Glint Solar. Foto: Gunhild Haugnes

Han pitchet ideen foran flere gründerspirer i Antler-regi. Kvelland og Modin kastet seg på. Antler investerer også i de beste teamene, og Glint Solar ble en av disse.

Selskapet flyttet først inn hos Startuplab, men har nå lokaler sammen med fire andre gründerselskaper hos SEB på Aker Brygge i Oslo.

– Sol er så kult, jeg bare måtte bli med på dette. Vi begynte umiddelbart å ringe rundt til mange aktører, prøvde å kartlegge hva som var problemene innen solenergi. Slik at vi i neste omgang kunne finne løsninger på disse, sier Modin.

Bare den første uka ringte de til rundt 70 aktører over hele verden.

Begynte med å kartlegge arealer for flytende sol

– Vi fikk mye input, og ideen modnet. Vi så at det skjer mye innen flytende sol på hav og innsjøer – og også i kraftverkenes vannmagasiner. Så vi startet med å utvikle et digitalt verktøy som kan bidra til at dette blir bedre. Siden begynte vi også med å utvikle løsninger for bakkemonterte solparker.

Glint tok først i bruk løsningen i en stat i USA, for siden utvide dette til hele verden.

Solselskapene nærmest slåss om å finne de beste stedene å bygge solparkene

Harald Olderheim

– Det er ventet at det skal investeres sju ganger mer i solenergi de neste ti årene enn de foregående ti. Solselskapene nærmest slåss om å finne de beste stedene å bygge solparkene. Så timingen for programvaren vår kunne ikke vært bedre, sier Olderheim.

Politikk og landegrenser er også viktige data som Glint har tatt hensyn til.

– Etthvert land ønsker å ha kontroll på sin egen energi. Politisk sett er det for eksempel ikke lurt at alt skal ligge i Sahara, påpeker Modin.

Samtidig må det tas hensyn til blant annet vernende områder, topografiske forhold, avstander og eiere av strømnettet.

Scatec og Verdensbanken på kundelisten

Selskapet har allerede fått et titall kunder rundt om i hele verden. Blant dem er Verdensbanken og solselskapene Scatec og Swimsol.

– Vi opplever en økende interesse og tilgang til kunder. Det som er ekstra morsomt er at det begynner å skje mye innen solenergi også i Norden. Det er mye snakk om flytende havvind nå, men det er for tiden billigere å bygge sol i Norge, sier Olderheim.

Han mener imidlertid at vind og sol passer godt sammen, da de yter best under ulike værforhold.

– Sol og vannkraft passer også godt sammen. Vannkraften er lett å regulere av og på når det er lite tilgang til solenergi. Det er også mulig å legge solpaneler på vannmagasinene, men i Norge kan det kanskje oppstå problemer på vinteren med isdannelse, sier han og påpeker at tosidige solpaneler som kan settes opp vertikalt nå kommer for fullt - og vil gjøre det enklere å sette opp solpaneler på beitemarker og åkre.

– Hva med konkurrenter, har dere det?

– Det er flere som selger ulike typer data innen solenergi, men ingen har en så komplett løsning som vi har. Vi har mange datalag.

Forskning og vekst

Glint jobber også med ulike forskningsmiljøer, og har fått støtte av De regionale forskningsfondene. De samarbeider med NGI (Norges Geotekniske Institutt) om utvikling av et verktøy som viser hvordan bølgene oppfører seg, noe som er viktig når man skal plassere flytende sol på vann og hav. Sammen med IFE (Institutt for energiteknikk) utvikler de modeller av hvordan temperaturer i luft og vann påvirker energitapet.

Teknologien selskapet utvikler har i hovedsak basert seg på historiske værdata. Samtidig er det ventet mer ekstremvær framover. Selskapet jobber nå med en UiO-forsker om å utvikle en modell for mulige værscenarier 20-40 år fram i tid

– Det er naturligvis stor usikkerhet knyttet til akkurat dette, da disse modellene blant annet vil avhenge av hva verdenssamfunnet gjør framover, sier Modin.

Får henvendelser fra Google- og Telsa-ansatte

Selskapet har siden oppstarten i fjor vokst til sju ansatte og to nye er på vei inn. Men det jaktes på flere, hovedsakelig teknologer men også folk med markedskompetanse.

De får henvendelser fra folk over hele verden, inkludert fra Google, Tesla og SpaceX, som synes skjæringspunktet mellom fornybar energi, data science og satellittdata er spennende og kunne tenke seg jobb i selskapet.

Inntil nylig har de tre gründerne eid hele selskapet. Men nå har flere nye eiere kommet inn. I tillegg til Antler er det Stavanger-baserte Link VC, et stort amerikansk fond og en privatperson. Til sammen ble det hentet 4,5 millioner kroner, noe selskapet klarer seg på stund. Men mer trengs for at Glint Soler skal kunne vokse så raskt om de ønsker.

– Vi planlegger å hente mer penger i løpet av første halvår neste år, sier Olderheim som ikke er bekymret for om han får inn nok midler. Både norske og internasjonale investorer har allerede meldt sin interesse.