I det aktuelle området er det lange, brede strender, med badehoteller og pittoreske småbyer. Det har gitt det tilnavnet «Sveriges solkyst.»

Dette er i ferd med å få en dobbel betydning, når norske Solgrid nå bygger en av Sveriges største solparker. Parken har fått navnet Varberg Norra.

Dekker årsforbruk til 360 eneboliger

Solparken vil være bakkemontert, og det er inngått en langsiktig leieavtale på inntil 40 år på en eiendom som lenge har vært uproduktiv. Solparken forventes å produsere over 5 500 000 kWh solkraft i året.