Otovo har aktivitet i flere land og har merket effekten av koronapandemien de fleste