Ved utgangen av 2019 var det installert omtrent 120 MW solceller i Norge. Mer enn 100 MW av dette er tilknyttet