Det er i BNEFs nye rapport Power Transition Trends 2020 det kommer frem at solkraftkapasiteten i verden