Avtalen med UK Power Associates (UKPA) er Statkrafts første steg mot å utvide porteføljen i Storbritannia til også å gjelde solkraft, ifølge en pressemelding. – Med tre prosjektområder tilsvarende over