Varigheten på avtalen mellom de to er på ti år fra og med idriftsettelsen av anleggene. Strømmen skal leveres fra tre prosjekter i Castilla y León og to i Castilla La Mancha. De