Pressemelding fra Arendals Fossekompani: Volue skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for Volues kunder i det europeiske kraftmarkedet, og samtidig ivareta rollen