Selskapene har vært i dialog fra før nyttår, som Europower Energi tidligere har omtalt. Og så sent som i slutten av april, kunne konsernsjef i Nordkraft, Eirik Frantzen, fortelle til Europower Energi at de i løpet av de nærmeste ukene ville få en avklaring med sine eiere.

Nå har ledelsen i de to selskapene presentert planene for eierne, som har sagt seg fornøyd med det som er gjort så langt. Det opplyser Nordkraft i en pressemelding tirsdag.

Et stykke på vei, men ikke i mål

Nå ligger det derfor godt til rette for at et samlet konsern, med Eirik Frantzen som konsernsjef, kan bli en realitet fra 1.