Enova skriver i en pressemelding at elvarebilen nå går sin seiersgang på salgsstatistikken.

– Elvarebilordningen går så det griner, skriver Enova.

Salget har skutt i været siden nyttår, og Enova har derfor bestemt seg for å redusere støttesatsene.

Fra 19. mai reduseres støttesatsene for elektriske varebiler fra 40 til 30 prosent. Maksimumstaket på 50.000 kroner i støtte per varebil beholdes.

Det skjer etter at andelen nyregistrerte elektriske varebiler har utgjort opptil hver femte solgte varebil:

  • Januar: 20,6 prosent
  • Februar: 15,7 prosent
  • Mars: 18,0 prosent

Siden Enova lanserte næringslivsstøtten til innkjøp av elektriske varebiler i august 2019, har de gitt tilsagn om støtte til over 20.000 varebiler

– Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi kutter utslipp av klimagasser. Utslipp fra transportsektoren utgjør en tredel av norske utslippene og halvparten av dette er fra veitrafikken. Da er det gledelig å se den store interessen i næringslivet og offentlig sektor for å legge om til utslippsfri varetransport, sier markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland.

Enova er positivt overrasket over hvor godt støtteordningen har fungert.

-Enova følger markedsutviklingen tett, og vi er positivt overrasket over hvor raskt markedet utvikler seg. Vi ser at det har kommet flere bilmodeller på markedet og at denne biltypen er i ferd med å bli det fortrukne valget. Da har våre støtteordninger virket på riktig måte og vi kan derfor ta ned støttesatsene noe. Elvarebilen nyter forøvrig godt av reduserte skatter og avgifter som i tillegg til lave driftsutgifter gjør den til en stadig mer konkurransedyktig alternativ til den fossildrevne varebilen sier Fottland.

Enova gjør det samtidig klart at de opprettholder og viderefører støtten til ladere.