Pressemelding fra Morrow Batteries. Morrow Batteries har landet på fire alternativer; Eyde Energipark (Arendal), Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla). - Vi er