I september ble det klart at regjeringen først vil realisere CO2-fangst prosjektet ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Samtidig ble det orientert om at også Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo ville kunne få støtte, men at det forutsatte at dette prosjektet først skaffet tilstrekkelig egenfinansiering. Denne finansieringen kan blant annet komme ifra EUs innovasjonsfond.

– På tross av at det ikke innvilges full finansiering nå er vi glade for at regjeringen også bidrar til delfinansiering av vårt fangstprosjekt med et konkret og betydelig beløp - 3 milliarder kroner, sa Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, til Europower Energi i høst.