Pressemelding fra Norconsult: Avtalen ble signert av Freyrs chief operating officer, Einar Kilde, som vil ha hovedansvaret for oppbyggingen av battericellefabrikken, og Christian Tovås - Freyrs prosjektleder for bygg og infrastruktur. –