I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet kommer det frem at regjeringen gjennom Forskningsrådet tildeler 38 millioner kroner til tre prosjekter. Prosjektene skal gi løsninger for bruk og produksjon av