– Vi løser både et avfallsproblem og et fornybar energi problem, sier Jørgen Erdal, sjef i Repack, til Europower.

Må kaste 3 millioner batterier årlig

Han påpeker at energilagring kommer til å bli svært viktig i det grønne skiftet og viser til en studie fra Bloomberg New Energy Finance. Der kommer det fram at installert kapasitet vil vokse 170 ganger de neste 20 årene, ikke minst på grunn av den økende utrullingen av elbiler.

– Elbilbatteriene må etter hvert kastes. McKinsey har estimert at over de neste ti årene vil andelen kasserte elbilbatterier øke 200 ganger. Det dreier seg om 3 millioner batterier i året, sier Erdal.

Batterier i skyen

RePack har funnet ut at rundt en tredjedel av disse batteriene er fullt ut funksjonelle og kan brukes andre steder. Selskapet har kommet opp med en metode som gjør at batteriene kan få et nytt liv et annet sted.

– Vi har utviklet en batterisky, hvor vi blant annet samler inn informasjon fra batterienes første liv, fra ompakkingen og fra det andre livet.

Det dreier seg om antall kjørte kilometer, hvorfor de er kassert, hvordan de presterte osv. Basert på denne informasjonen og ved hjelp av batteriskyen finner man ut hvordan batteriene kan pakkes sammen og gå inn i et system innen et annet bruksområde.

Målet er å bli verdensledende

Repack henter ut live datastrømmer fra batteriene som forteller om strømforbruk, spenning, temperatur, effekt og andre forhold.

– Ved å samle disse dataene i skyen, kan vi bli bedre enn noen andre til å forstå og gjenbruke elbilbatterier. Vi har som mål å bli verdensledende på å utnytte disse ressursene maksimalt, sier Erdal.

Bygg og droner

Selskapet som ble etablert i fjor høst har allerede fått flere kunder og er i sterk vekst. Det dreier seg om privatpersoner som prøver ut teknologien i hytte og hus.

Men det viktigste markedet i første omgang er i næringsbygg, hvor selskapet har fått flere kunder. Men Erdal påpeker at det er mange bruksområder.

– Den siste kunden vi har fått er KVS Technologies som bruker vår batteriløsning til å lade dronene sine når de er på oppdrag for å inspisere strømlinjene rundt omkring i Norge. Blybatteriene de har brukt så langt har ikke vært gode nok. Det funker bedre med Litium-ion-batterier som elbiler bruker, sier Erdal som nå jakter på nye typer kunder som kan være med på teste teknologien.

Henter penger

Selskapet har vært lokalisert i Startuplab siden februar og er nå en del av nysatsingen Startuplab Energy. Og pengene strømmer på. Så langt har RePack hentet 7 millioner kroner.

Knapt 2 millioner av disse er fra offentlige aktører som Innovasjon Norge og regionale forskningsfond. Ellers bidrar Antler, Startuplab og Link Venture Capital.

– Men vi skal hente mer penger i høst. Målet er å få inn 12-15 millioner kroner til den videre satsingen, sier Erdal.