Regjeringen har nylig lagt frem en hydrogenstrategi. Og det meldes om mange initiativer innen hydrogen. Det ser ut til