Framtidens biler er elektriske. Men framtidens fly og lastebiler, som ikke kan gå på strøm ennå, kan drives av klimanøytrale drivstoff. En måte å produsere dette på, er å blande