Langs Nordfjorden i Vestland ligger datasenteret Lefdal Mine Datacenter (LMD) inne i en nedlagt gruve. Som Europower Energi tidligere har omtalt har målet etter åpningen av