Pressemelding fra Lyse: Forus Energigjenvinning (FE) og Lyse har signert en intensjonsavtale med Aker Carbon Capture for å vurdere muligheter