Den årlige Smartgrid-konferansen ble avviklet i dag, denne gang i digitalt format. Et av selskapene som fikk presentere seg var Birdsview. De tilbyr et system for å avdekke råte i trestolper.

– En veldig stor andel av strømnettet består av trestolper. Disse råtner innvendig og da blir bæreevnen betydelig svekket og stolpene kan knekke. I dag har nettselskapene begrenset med verktøy for å kartlegge tilstand og råteomfang i trestolper, innledet Sondre Nærland, forretningsutvikler i Birdsview.

Analysert sentralt

Sondre Nærland i Birdsview presenterte systemet i dag på Smartgrid-konferansen som i år blir avviklet digitalt. Foto: Energi Norge

Produktet de har utviklet er en radarskanner som monteres på stolpen.

– Den gjør det mulig å få en helt presis oversikt over den innvendige tilstanden til stolpen. Apparatet er lite, det får plass i en hånd, og veier ca. et halvt kilo, reklamerte Nærland.

Radaren snurrer rundt stolpen og inn sender radiobølger. Basert på strukturen i innmaten på stolpen reflekteres radiobølgene tilbake på ulike måter.

Signalene blir ikke analysert direkte i apparatet, men sendt videre til Birdsview sine systemer

– Dataene som blir samlet inn bearbeides av våre algoritmer, og det blir laget en analyse som umiddelbart blir tilgjengelig for montøren ute i felt, sa han.

Mye av forretningsideen er at selskapet har utviklet systemet som tolker signalene radaren mottar.

– Maskinlæringen er enkelt forklart å anvende statistiske metoder for å trene opp en algoritme til å gjenkjenne mønster i store datasett. På den måten får vi ut veldig mye informasjon om tilstanden til trestolpene, sa Nærland.

Mål om å predikere

Bildet til venstre viser snittet på en trestolpe. De mørke feltene en råteskader. Bildet til høyre viser Birdview sin rapport, der råteskadene er markert i gult. Foto: Birdsview

Ifølge forretningsutvikleren ligger det 100.000-vis av signaler opp på hverandre i målingene.

– For et menneske vil det være umulig å hente ut noe som helst informasjon av dataene. Det er her verdiene av en trent algoritme kommer inn. Den kan lete gjennom dataene for å avdekke tilstanden, sa Nærland.

Selskapet har ambisjoner om å utvikle systemet til noe større.

– Å tolke signalene fra radaren er en avgrenset bruk av maskinlæring, mulighetsrommet er vanvittig stort. Når vår tjeneste kommer ut og blir brukt, vil vi samle inn data om tilstand, og koble det til vind og vær, geografisk plassering og historiske data. Slik kan vi gjøre mer komplekse beregninger. På sikt kan vi kanskje predikere når vedlikehold bør gjøres og komme med anbefalinger om hvor det bør bygges kraftlinjer, sa Nærland.

Potensielle kunder bør være oppmerksom på at det finnes et annet norsk selskap med nesten identisk navn. Mens Birdsview altså utvikler disse radarene, har selskapet Birdview spesialisert seg på droner brukt offshore.