Utredningen belyser hvordan utviklingen i klimapolitikken i Europa påvirker