I et høringsbrev fra Olje- og energidepartementet foreslås det nye bestemmelser i energiloven. Målet er å utnytte spillvarme fra industri- og energianlegg, og forslaget innebærer at alle som planlegger å bygge,